Kraft Hockey

Linnex finner man i vår sjukväska och det är ett utmärkt medel att värma upp speciellt utsatta muskler för att minska på skaderisken.
//Kraft Hockey